DE VERZAMELING SLUITZEGELSWAT ZIJN SLUITZEGELS?BIJZONDERHEDENLEVENSMIDDELENOVERIGE ZEGELS
Archief NORP ZWOLLE
Handtekening A.Norp
Leon Nordmann Luzern
Klok Zeeppoeder Strip
Stadsgezichten
Verzekeringsmaatschappijen
Oorloggeschiedenis
De oorlog 1870-1871
Verzekeringsmaatschappijen


Ook verzekeringsmaatschappijen lieten zich in hun sluitzegels van de goede kant zien.
De betreffende zegels uit de verzameling zijn met hun typerende teksten hieronder opgenomen

 
Algemeene Verzekeringsmaatschappij DE PHILANTROOP uit BolswardConcordia beloofde
aandeel in de winst,
vrijstelling van premiebetaling bij ziekte, werkloosheid, werkstaking en uitsluiting

 
Levensverzekeringsmij De Globe uit Den Haag verzekerde
tegen invaliditeit en ongelukken zonder of met geneeskundig onderzoek
en had een verzekerd vermogen van 1 miljoen gulden.

 

Levensverzekeringmaatschappij UTRECHT
doet de Voorzorg
u plukt
De Vruchten

DE VERZAMELING SLUITZEGELSWAT ZIJN SLUITZEGELS?BIJZONDERHEDENLEVENSMIDDELENOVERIGE ZEGELS